2018-06-19 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord Beställning av ID

 
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress
Adress
Postnummer
Postadress

Coadress

Hemkommun

Välj önskad E-tjänst
 
 

Ansöker du om id och lösenord till Vux, tänk på att skydda ditt lösenord.Har du ingen e-postadress? Här finns exempel på gratis adresser som går att använda på en gång! E-post!
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Vuxenutbildningen i Varberg - Otto Torells gata 16 - 432 80 Varberg - 0340-69 74 00 - Fax 0340-69 74 13 E-post
Tieto